Sprache

Frauen helfen Frauen e.V. Stuttgart

und Kooperationspartner

Stopka redakcyjna

Stowarzyszenie Frauen helfen Frauen e.V. jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Stuttgart pod numerem 3384.
Numer podatkowy: 99019/32014 Urząd Skarbowy dla Korporacji i Stowarzyszeń Stuttgart.

Przedstawicielki zarządu

Andrea Bosch
Heike Fischer
Melanie Moll
Beate Rahm
Renate Riedlinger
Viktoria Sundov
Lisa Veit

Frauen helfen Frauen e.V.
Römerstraße 30
70180 Stuttgart
Tel.: 0711 – 65 83 56 69
Faks: 0711 – 60 61 56
verein@fhf-stuttgart.de

Pomysł i projekt strony internetowej

brænd Neue Werbung, Stuttgart, Johannes Hoffmann

Programowanie strony

d-mind, Stuttgart

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Starannie sprawdzamy zawartość i działanie witryny www.fhf-stuttgart.de w rozsądnych odstępach czasu. Nie możemy jednak wykluczyć wystąpienia błędów w działaniu strony lub jej zawartości.
Zgodnie z § 6 ust. 1 niemieckiej umowy państwowej o usługach medialnych MDStV oraz z § 8 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych TDG jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z ogólnymi przepisami prawa za własne treści zamieszczone na tych stronach. Dostawcy usług nie są jednak zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych obcych informacji ani do sprawdzania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Nie ma to wpływu na obowiązek usuwania informacji lub blokowania do nich dostępu w myśl przepisów prawa ogólnego. Odpowiedzialność prawna w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym przypadku naruszenia prawa. Natychmiast po otrzymaniu informacji o przypadku naruszenia praw treści te usuniemy.

Odpowiedzialność za linki

Nasze strony zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na zawartość których nie mamy wpływu. Dlatego za treści tych stron również nie możemy ponosić odpowiedzialności. Za treść stron, do których umieściliśmy linki, jest zawsze odpowiedzialny właściciel lub operator danej strony. Strony, do których są umieszczone linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. W chwili umieszczenia linków nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Niestety bez konkretnych wskazówek o możliwości naruszenia prawa zapewnienie stałej weryfikacji stron, do których umieszczono linki, nie jest możliwe. Po ujawnieniu informacji o naruszeniu prawa linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Operatorzy tych stron starają się zawsze przestrzegać praw autorskich innych podmiotów wzgl. starają się korzystać z dzieł własnego autorstwa oraz dzieł nieobjętych prawami autorskimi.

Stworzone przez operatora treści i utwory na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Treści pochodzące od stron trzecich są oznaczone jako takie. Do ich powielania, przetwarzania, dystrybucji i jakiegokolwiek innego rodzaju wykorzystania poza granicami praw autorskich wymagana jest pisemna zgoda danego autora względnie twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Ochrona danych

O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail), to odbywa się to w miarę możliwości zawsze na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z naszych ofert i usług jest zawsze, w miarę możliwości, dopuszczalne bez podawania danych osobowych.

Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych, jakie zostały opublikowane w ramach obowiązku prowadzenia stopki redakcyjnej, przez osoby trzecie w celu przesłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesłania niepożądanych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

Źródło: Wyłączenie odpowiedzialności pobrano ze strony eRecht24.de, portalu informacyjnego dotyczącego prawa internetowego.

↑ nach oben