Poradnie, Urząd ds. Dzieci i Młodzieży – urząd miasta Stuttgart

Miejski Urząd ds. Dzieci i Młodzieży prowadzi we wszystkich dzielnicach łącznie dziesięć poradni dla młodzieży i rodzin oraz placówki zamiejscowe. Jego zadaniem jest podstawowa opieka psychospołeczna nad wszystkimi osobami w wieku od 0 do 63 lat. Ta podstawowa opieka obejmuje porady i pomoc w sprawach socjalnych, wychowawczych, psychicznych i materialnych. Poradnie przeprowadzają również wstępne rozmowy z kobietami i dziećmi po interwencji policyjnej w wyniku przemocy domowej.

Zestawienie wszystkich poradni z adresami i godzinami otwarcia znajdziesz tutaj