Pomoc dla świadków w sprawach sądowych, towarzyszenie podczas procesu

Pomocy świadkom udzielają specjalnie przeszkoleni wolontariusze oraz pedagodzy socjalni z doświadczeniem w sprawach sądowych. Zwłaszcza w przypadku przestępstw seksualnych i ciężkich aktów przemocy dobrze jest zadbać jak najszybciej o osobę towarzyszącą świadkowi w postępowaniu karnym.
Również w sprawach cywilnych / przed sądem rodzinnym w przypadku zaistnienia tematu przemocy możliwe jest towarzyszenie świadkom przed sądem. W razie potrzeby dostępne jest również kompleksowe wsparcie psychospołeczne w trakcie procesu. Wsparcie świadków obejmuje również zawieranie porozumień z adwokatem lub sądem, mających na celu zabezpieczenie ich praw.

Współpraca
Pomoc dla świadków to łącznik pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a wsparciem pedagogicznym. Umożliwia ona lepszą współpracę regionalną pomiędzy policją, wymiarem sprawiedliwości, urzędami ds. dzieci i młodzieży i innymi ośrodkami psychospołecznymi, a także reprezentuje interesy ofiar i świadków.

Oferta:

przygotowanie do rozprawy sądowej opieka w trakcie składania zeznań omówienie rozprawy głównej

Justiznahe Zeugen- und Prozessbegleitung (Pomoc dla świadków w sprawach sądowych, towarzyszenie podczas procesu)
(PraeventSozial/Bewährungshilfe Stuttgart e. V.)
Tina Neubauer
Urbanstr. 20
70182 Stuttgart
Tel.: 0711 – 212 3 537
Faks: 0711 – 239 88-50
E-mail: neubauer@lgstuttgart.justiz.bwl.de

Christian Veith, Sabine Kubinski,
Neckarstraße 121
70190 Stuttgart
Tel.: 0711/23988-485, -483
E-mail: Veith@praeventsozial.de
kubinski@praeventsozial.de

Więcej informacji na temat pomocy dla świadków w sprawach sądowych znajdziesz tutaj