Policja

W razie zaistnienia przemocy domowej policja przybywa na miejsce zdarzenia, jeśli wezwie ją uczestnik zdarzenia lub ktoś inny. Jeśli w domu są dzieci, to angażowane jest również Pogotowie Kryzysowe, którego zadaniem jest troska o dziewczynki i chłopców.
Urzędnicy mają możliwość nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania. Agresywna osoba musi wówczas opuścić zamieszkiwane wspólnie z ofiarą mieszkanie oraz jego najbliższe otoczenie i przez określony czas trzymać się od niego z dala.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat nakazu opuszczenia mieszkania w przypadku przemocy domowej

Ponadto policja przyjmuje zawiadomienia o przemocy domowej.

Więcej informacji na temat składania doniesienia o przestępstwie i postępowania karnego znajdziesz tutaj

Dyżur telefoniczny:
Przez całą dobę pod numerem telefonu 110. Połączenie jest bezpłatne