Ośrodek Interwencji dla Mężczyzn – stowarzyszenie Sozialberatung Stuttgart e.V.

Specjalistyczna poradnia ds. zapobiegania przemocy.

Ośrodek Interwencji dla Mężczyzn to poradnia dla mężczyzn i kobiet, którzy w swoim związku lub rodzinie stosowali przemoc i zdali sobie sprawę ze swojego zachowania lub zostali zobowiązani do stawienia czoła tej sprawie.

Oferta:

Specjaliści mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.
Porady są bezpłatne.

Sozialberatung Stuttgart e. V. (Stowarzyszenie Sozialberatung Stuttgart e. V.)
Fachberatungsstelle Gewaltprävention (Specjalistyczna poradnia ds. zapobiegania przemocy)
Männerinterventionsstelle (Ośrodek Interwencji dla Mężczyzn)
Charlottenstraße 42
70182 Stuttgart
Tel.: 0711 – 94 55 853-10
Faks: 0711 – 94 55 853-33
E-mail: gewaltpraevention@sozialberatung-stuttgart.de

Więcej informacji na temat Ośrodka Interwencji dla Mężczyzn znajdziesz tutaj