Sprache

Frauen helfen Frauen e.V. Stuttgart

und Kooperationspartner

Icon

Gdzie się udać po pomoc w Stuttgarcie

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Sprawnie współpracujemy, aby Ci pomóc.

W przypadku przemocy domowej znajdziesz w Stuttgarcie kompleksową pomoc.

Kliknij na poniższe przyciski i zapoznaj się z ofertą różnych podmiotów.

Poradnia i Centrum Informacji dla Kobiet BIF – stowarzyszenie Frauen helfen Frauen e. V.

Poradnia dla kobiet znajdujących się w sytuacjach przemocy, sytuacjach kryzysowych i konfliktowych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej

Oferta:

 • porady dla ofiar przemocy, świadków przemocy i specjalistów
 • porady dla dziewcząt i chłopców, będących świadkami przemocy fizycznej i psychicznej pomiędzy rodzicami
 • porady w zakresie stalkingu
 • informacje na temat separacji i rozwodu
 • informacje na temat ustawy o ochronie przed przemocą
 • informacje o możliwościach prawnych i finansowych
 • porady telefoniczne, osobiste i mailowe
 • krótko- i długoterminowe doradztwo psychospołeczne
 • porady prawne udzielane przez panią adwokat raz w miesiącu
 • spotkania informacyjne i wykłady
 • programy profilaktyczne, szkolenia
 • rozmowy partnerskie (we współpracy z Ośrodkiem Interwencji dla Mężczyzn)

Specjaliści mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Porady są bezpłatne.

Frauen helfen Frauen e.V.
Poradnia i Centrum Informacji dla Kobiet
Römerstraße 30
70180 Stuttgart
Tel.: 0711 – 64 94 550
Faks: 0711 – 60 61 56
E-mail: bif@fhf-stuttgart.de

Dyżur telefoniczny:
pn., śr.: 13.00 – 15.00
wt., czw., pt.: 9.30 – 11.30

Więcej informacji na temat poradni BIF znajdziesz tutaj

FrauenFanal – urząd miasta Stuttgart

Poradnia dla kobiet znajdujących się w sytuacjach przemocy, sytuacjach kryzysowych i konfliktowych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej.

Oferta:
 • porady dla ofiar przemocy, świadków przemocy i specjalistów
 • porady dla dziewcząt i chłopców, będących świadkami przemocy fizycznej i psychicznej pomiędzy rodzicami
 • porady w zakresie stalkingu
 • informacje na temat separacji i rozwodu
 • informacje na temat ustawy o ochronie przed przemocą
 • informacje o możliwościach prawnych i finansowych
 • porady telefoniczne, osobiste i mailowe
 • krótko- i długoterminowe doradztwo psychospołeczne
 • porady prawne udzielane przez panią adwokat raz w miesiącu
 • spotkania informacyjne i wykłady
 • programy profilaktyczne, szkolenia
 • kawiarenka dla kobiet
 • terapia artystyczna dla kobiet
 • terapia gliną dla dzieci
 • rozmowy partnerskie (we współpracy z Ośrodkiem Interwencji dla Mężczyzn)

Specjaliści mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Porady są bezpłatne.

Urząd miasta Stuttgart
FrauenFanal
Senefelderstraße 73
70176 Stuttgart
Tel.: 0711 – 48 00 212
Faks: 0711 – 46 10 74
E-mail: frauenberatung@stuttgart.de

Dyżur telefoniczny:
pn., śr., pt.: 9.30 – 11.30
wt., czw.: 13.00 – 15.00

Więcej informacji na temat poradni FrauenFanal znajdziesz tutaj

Ośrodek Interwencji dla Kobiet (FIS) – dwa podmioty odpowiedzialne: stowarzyszenie Frauen helfen Frauen e. V. i urząd miasta Stuttgart

Ośrodek Interwencji dla Kobiet FIS to poradnia dla kobiet, u których miała miejsce interwencja policyjna z powodu przemocy w rodzinie. Otrzymasz tam poradę i niezbędne informacje, jak wyjść z przemocy.

Oferta:
 • porady telefoniczne i osobiste
 • interwencja kryzysowa i wsparcie kryzysowe
 • informacje na temat ustawy o ochronie przed przemocą
 • wyjaśnienie zagrożenia i ustalenie odpowiednich środków ostrożności
 • informacje na temat separacji i rozwodu
 • towarzyszenie i pomoc podczas załatwiania spraw w urzędach lub sądach
 • pedagogiczne zajęcia grupowe dla dziewcząt, które doświadczyły przemocy domowej
 • praca w glinie – terapeutyczna oferta dla dziewcząt i chłopców
 • trening uczciwych kłótni dla par wspólnie szukających wyjścia z relacji przemocy (oferta treningu uczciwych kłótni jest realizowana we współpracy z Ośrodkiem Interwencji dla Mężczyzn)

Frauen helfen Frauen e.V.
Römerstraße 30
70180 Stuttgart
Tel.: 0711 – 67 44 826
Faks: 0711 – 67 44 827
E-mail: fis@fhf-stuttgart.de

Urząd miasta Stuttgart
Senefelderstraße 73
70176 Stuttgart
Tel.: 0711 – 67 44 826
Faks: 0711 – 67 44 827
E-mail: poststelle.fraueninterventionsstelle@stuttgart.de

Dyżur telefoniczny:
pn., czw., pt.: 9:30 – 11:00
wt., śr., czw.: 13:00 – 14:30

Konsultantki mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Porady są bezpłatne.

Więcej informacji na temat Ośrodka Interwencji dla Kobiet FIS przy stowarzyszeniu Frauen helfen Frauen e.V. znajdziesz tutaj
Więcej informacji na temat Ośrodka Interwencji dla Kobiet FIS przy urzędzie miasta Stuttgart znajdziesz tutaj

Ośrodek Interwencji dla Mężczyzn – stowarzyszenie Sozialberatung Stuttgart e.V.

Specjalistyczna poradnia ds. zapobiegania przemocy.

Ośrodek Interwencji dla Mężczyzn to poradnia dla mężczyzn i kobiet, którzy w swoim związku lub rodzinie stosowali przemoc i zdali sobie sprawę ze swojego zachowania lub zostali zobowiązani do stawienia czoła tej sprawie.

Oferta:
 • rozmowa wstępna
 • porady fachowców
 • porady również w języku tureckim i angielskim
 • trening uwrażliwiający mężczyzn na przemoc
 • trening uczciwych kłótni dla par wspólnie szukających wyjścia z relacji przemocy (we współpracy z Ośrodkiem Interwencji dla Kobiet)

Specjaliści mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.
Porady są bezpłatne.

Sozialberatung Stuttgart e. V. (Stowarzyszenie Sozialberatung Stuttgart e. V.)
Fachberatungsstelle Gewaltprävention (Specjalistyczna poradnia ds. zapobiegania przemocy)
Männerinterventionsstelle (Ośrodek Interwencji dla Mężczyzn)
Charlottenstraße 42
70182 Stuttgart
Tel.: 0711 – 94 55 853-10
Faks: 0711 – 94 55 853-33
E-mail: gewaltpraevention@sozialberatung-stuttgart.de

Więcej informacji na temat Ośrodka Interwencji dla Mężczyzn znajdziesz tutaj

Schroniska dla ofiar przemocy Stuttgart – stowarzyszenie Frauen helfen Frauen e.V i urząd miasta Stuttgart

Schroniska dla ofiar przemocy w Stuttgarcie zapewniają anonimowo nocleg i ochronę kobietom i ich dzieciom w przypadku doświadczenia przemocy psychicznej, fizycznej i/albo seksualnej. Pomoc jest oferowana niezależnie od dochodów ofiar, ich narodowości, wyznania i wieku.

W schronisku dla ofiar przemocy
 • otrzymasz pomoc i wsparcie w swojej nowej sytuacji życiowej
 • zamieszkasz ze swoimi dziećmi w umeblowanym pokoju, dzieląc z innymi kobietami i dziećmi salon, kuchnię, łazienkę,
 • salę zabaw i pralnię,
 • sama zadbasz o siebie i będziesz odpowiedzialna za siebie i swoje dzieci.

Frauen helfen Frauen e.V.
Frauenhaus (Schronisko dla ofiar przemocy)
Postfach (Skrytka pocztowa) 15 02 02
70075 Stuttgart
Tel.: 0711 – 54 20 21
Faks: 0711 – 54 61 66
E-mail: info@fhf-stuttgart.de

Dyżur telefoniczny:
pn., śr., czw.: 9:00 – 12:00 i 13:00 – 18:00
wt.: 9:00 – 12:00 i 13:00 – 16:00
pt.: 09:00 – 16:00

Landeshauptstadt Stuttgart (Urząd miasta Stuttgart)
Städtisches Frauenhaus (Miejskie schronisko dla ofiar przemocy)
70161 Stuttgart
Tel.: 0711/ 41 42 43 0
Faks: 0711/41 42 43 20
E-mail: poststelle.frauenhaus@stuttgart.de

Dyżur telefoniczny:
pn. – czw.: 9:00 – 13:00 i 14:00 – 17:00
pt.: 09:00 – 13:00 i 14:00 – 16:00

Więcej informacji na temat Autonomicznego Schroniska dla Ofiar Przemocy znajdziesz tutaj
Więcej informacji na temat Miejskiego Schroniska dla Ofiar Przemocy znajdziesz tutaj

Pogotowie Kryzysowe /KND – stowarzyszenie Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.

Pogotowie Kryzysowe zapewnia natychmiastowe doradztwo, wsparcie i pomoc w przypadku:

 • przemocy domowej i stalkingu
 • konfliktów rodzinnych
 • nagłych problemów życiowych
 • chorób psychicznych i sytuacji wyjątkowych
 • poszukiwania schronienia w nocy lub podczas weekendu
Oferta:
 • porady telefoniczne lub osobiste
 • umieszczanie ofiar przemocy domowej w schronisku dla kobiet lub hotelu interwencyjnym
 • pomoc w znalezieniu opieki medycznej lub psychiatrycznej
 • współpraca z innymi służbami ratunkowymi
 • umieszczenie osób, które straciły dach nad głową, w schronisku

Krisen- und Notfalldienst (Pogotowie Kryzysowe)
Furtbachstraße 6 (wejście boczne do budynku kliniki)
70178 Stuttgart
Tel.: 0180 – 51 10 444 (0,14 euro/min) Możliwość oddzwonienia
Faks: 0711 – 62 02 586

Dyżur telefoniczny:
pn. – pt.: 9:00 – 24:00
w weekendy i dni świąteczne: 12:00 – 24:00

Dyżur osobisty:
pn. – pt.: 16:00 – 24:00
w weekendy i dni świąteczne: 12:00 – 24:00

Specjaliści Pogotowia Kryzysowego mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.
Świadczenia są bezpłatne.
W razie konieczności możliwe są również wizyty w domu.

Więcej informacji na temat Pogotowia Kryzysowego znajdziesz tutaj

Poradnie, Urząd ds. Dzieci i Młodzieży – urząd miasta Stuttgart

Miejski Urząd ds. Dzieci i Młodzieży prowadzi we wszystkich dzielnicach łącznie dziesięć poradni dla młodzieży i rodzin oraz placówki zamiejscowe. Jego zadaniem jest podstawowa opieka psychospołeczna nad wszystkimi osobami w wieku od 0 do 63 lat. Ta podstawowa opieka obejmuje porady i pomoc w sprawach socjalnych, wychowawczych, psychicznych i materialnych. Poradnie przeprowadzają również wstępne rozmowy z kobietami i dziećmi po interwencji policyjnej w wyniku przemocy domowej.

Zestawienie wszystkich poradni z adresami i godzinami otwarcia znajdziesz tutaj

Centrum Ochrony Dziecka w Stuttgarcie

Centrum Ochrony Dziecka to poradnia dla rodziców, dzieci i specjalistów, zajmująca się wszystkimi sprawami dotyczącymi ochrony dziecka. W ramach programu STOP (współpraca stuttgarckich organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej) Centrum przydziela dzieciom, które były świadkami przemocy pomiędzy rodzicami lub innymi bliskimi im osobami i doświadczyły interwencji policyjnej, osoby zaufania. Taka osoba zaufania rozmawia z dzieckiem o jego przeżyciach, wyjaśnia mu, jaka jest sytuacja, odciąża je i wyrabia sobie pogląd na temat jego sytuacji wewnątrzpsychicznej i specyficznego zapotrzebowania na pomoc.

Oferta:

 • porady, terapia i zajęcia grupowe dla dzieci, które były świadkami przemocy pomiędzy rodzicami oraz interwencji policyjnej
 • porady i pomoc dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i innych bliskich osób, jeśli dzieci są ofiarami przemocy fizycznej lub psychicznej, zaniedbania lub wykorzystania seksualnego
 • porady, omawianie indywidualnych sytuacji, konferencje dla pomocników, nadzór i szkolenia dla specjalistów w zakresie ochrony dziecka

Specjaliści mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.
Porady są bezpłatne.

Kinderschutz-Zentrum Stuttgart (Centrum Ochrony Dziecka w Stuttgarcie)
Pfarrstr. 11
70182 Stuttgart
Tel.: 0711 – 23 890-0
Faks: 0711 – 23 890-18
E-mail: info@kisz-stuttgart.de

Godziny otwarcia i dyżur telefoniczny:
pn. – pt.: 9.00 – 12.30
pn. – czw.: 14.00 – 17.00
i po uzgodnieniu

Więcej informacji na temat Centrum Ochrony Dziecka znajdziesz tutaj

Policja

W razie zaistnienia przemocy domowej policja przybywa na miejsce zdarzenia, jeśli wezwie ją uczestnik zdarzenia lub ktoś inny. Jeśli w domu są dzieci, to angażowane jest również Pogotowie Kryzysowe, którego zadaniem jest troska o dziewczynki i chłopców.
Urzędnicy mają możliwość nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania. Agresywna osoba musi wówczas opuścić zamieszkiwane wspólnie z ofiarą mieszkanie oraz jego najbliższe otoczenie i przez określony czas trzymać się od niego z dala.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat nakazu opuszczenia mieszkania w przypadku przemocy domowej

Ponadto policja przyjmuje zawiadomienia o przemocy domowej.

Więcej informacji na temat składania doniesienia o przestępstwie i postępowania karnego znajdziesz tutaj

Dyżur telefoniczny:
Przez całą dobę pod numerem telefonu 110. Połączenie jest bezpłatne

Pomoc dla świadków w sprawach sądowych, towarzyszenie podczas procesu

Pomocy świadkom udzielają specjalnie przeszkoleni wolontariusze oraz pedagodzy socjalni z doświadczeniem w sprawach sądowych. Zwłaszcza w przypadku przestępstw seksualnych i ciężkich aktów przemocy dobrze jest zadbać jak najszybciej o osobę towarzyszącą świadkowi w postępowaniu karnym.
Również w sprawach cywilnych / przed sądem rodzinnym w przypadku zaistnienia tematu przemocy możliwe jest towarzyszenie świadkom przed sądem. W razie potrzeby dostępne jest również kompleksowe wsparcie psychospołeczne w trakcie procesu. Wsparcie świadków obejmuje również zawieranie porozumień z adwokatem lub sądem, mających na celu zabezpieczenie ich praw.

Współpraca
Pomoc dla świadków to łącznik pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a wsparciem pedagogicznym. Umożliwia ona lepszą współpracę regionalną pomiędzy policją, wymiarem sprawiedliwości, urzędami ds. dzieci i młodzieży i innymi ośrodkami psychospołecznymi, a także reprezentuje interesy ofiar i świadków.

Oferta:

przygotowanie do rozprawy sądowej
 • towarzyszenie podczas przesłuchań (częściowo również w postępowaniu dochodzeniowym)
 • informacje na temat przebiegu procesu oraz roli świadka
 • obejrzenie sali rozpraw
 • udział w rozprawie sądowej
 • znalezienie adwokata, ustalenia z adwokatami
 • wsparcie z zakresu środków ochrony świadków
 • rozmowa o obawach i obciążeniach w związku postępowaniu karnym i odpowiednie możliwości ich przezwyciężenia
opieka w trakcie składania zeznań
 • opieka podczas rozprawy głównej
 • zorganizowanie poczekalni
 • pomoc w uniknięciu spotkania z osobą oskarżoną
omówienie rozprawy głównej
 • omówienie przesłuchania
 • wyjaśnienia i informacje na temat wyroku
 • w razie potrzeby skierowanie do poradni i innych ośrodków pomocy

Justiznahe Zeugen- und Prozessbegleitung (Pomoc dla świadków w sprawach sądowych, towarzyszenie podczas procesu)
(PraeventSozial/Bewährungshilfe Stuttgart e. V.)
Tina Neubauer
Urbanstr. 20
70182 Stuttgart
Tel.: 0711 – 212 3 537
Faks: 0711 – 239 88-50
E-mail: neubauer@lgstuttgart.justiz.bwl.de

Christian Veith, Sabine Kubinski,
Neckarstraße 121
70190 Stuttgart
Tel.: 0711/23988-485, -483
E-mail: Veith@praeventsozial.de
kubinski@praeventsozial.de

Więcej informacji na temat pomocy dla świadków w sprawach sądowych znajdziesz tutaj

Oddziały doradztwa prawnego – Sąd Rejonowy Stuttgart

Zadaniem oddziału doradztwa prawnego jest przyjmowanie wniosków i oświadczeń, jakie należy złożyć przed sądem, z zachowaniem odpowiedniej formy. Ofiary przemocy domowej mogą tutaj złożyć wniosek o wszczęcie środków określonych w ustawie o ochronie przed przemocą.

Ponadto mieszkańcy zameldowani w rejonie podlegającym pod Sąd Rejonowy Stuttgart i dysponujący niskimi dochodami i nieposiadający żadnego majątku mają możliwość uzyskania pozasądowej porady adwokackiej w budynku Sądu Rejonowego Stuttgart, parter, pokój nr 80, w każdy wtorek w godz. 9.00 – 11.00 oraz 14.00 – 16.00. Alternatywnie takie osoby mają prawo do uzyskania porady u wybranego adwokata i reprezentacji procesowej. W tym celu należy w oddziale doradztwa prawnego złożyć wniosek o zaświadczenie potwierdzające to uprawnienie. (opłata na wydatki adwokackie wynosi 10 €).

Więcej informacji na temat pomocy z zakresu doradztwa znajdziesz tutaj

Pomoc procesowa umożliwia stronom, które nie są w stanie pokryć kosztów sporu prawnego, dochodzenie swoich praw i obronę swych interesów.
Więcej informacji na temat pomocy procesowej znajdziesz tutaj

Amtsgericht Stuttgart (Sąd Rejonowy Stuttgart)
Rechtsantragsstelle (Oddział doradztwa prawnego)
Hauffstraße 5
70190 Stuttgart
wejście od strony podwórza, parter, pokój nr 82 i 84
Tel.: 0711 – 921-0
Faks: 0711 – 921 33 00 (ogólny)

Godziny otwarcia:
pn. – pt.: 08:30 – 12:00
wt., czw.: 13:30 – 15:45

Pod oddział doradztwa prawnego podlegają następujące dzielnice:
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Ost, Stuttgart- Süd, Stuttgart-West, Botnang, Hedelfingen, Wangen, Sillenbuch, Birkach, Plieningen, Degerloch, Möhringen und Vaihingen

Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt (Sąd Rejonowy Stuttgart-Bad Cannstatt)
Rechtsantragsstelle (Oddział doradztwa prawnego)
Badstraße 23
70372 Stuttgart
Tel.: 0711 – 50 04-0
Faks: 0711 – 50 04-185

Godziny otwarcia:
pn., wt., pt.: 8:30 – 11:00
czw.: 13:00 – 15:30
W środy oddział doradztwa prawnego jest zamknięty.

Pod oddział doradztwa prawnego podlegają następujące dzielnice:
Bad Cannstatt, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, Stammheim, Untertürkheim, Weilimdorf, Zuffenhausen

Więcej informacji na temat oddziału doradztwa prawnego znajdziesz tutaj

↑ nach oben